Technologie dla Ekologii

PROINWEST WOŁK
Spółka Jawna

Przybyszów 3
63-600 KĘPNO
NIP 619-20-30-795

tel.  (+48) 601 15 30 90
tel.  (+48) 601 26 54 55
e-mail: firma@proinwest.com

Technologie dla ekologii

O firmie

"Proinwest" Kępno jest firmą prywatną obecną na rynku od 1995 roku.

Podstawowym zakresem działalności jest projektowanie, wykonawstwo, montaże i wyposażanie obiektów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem oczyszczalni ścieków.

"Proinwest" posiada nową, w pełni wyposażoną halę produkcyjną o powierzchni 2.500 m2 oraz doświadczoną załogę, dlatego może podjąć się wykonania nawet technicznie skomplikowanych robót.

Firma posiada licencję Politechniki Wrocławskiej na wykonywanie biologicznych oczyszczalni ścieków typu ZBW-BOS-BG.
Są to nowoczesne, kontenerowe oczyszczalnie ścieków w zakresie przepustowości od 25 do 1000 m3/dobę.

W szczególności "Proinwest" oferuje:
- projektowanie oczyszczalni ścieków socjalno - bytowych,
- projektowanie oczyszczalni ścieków przemysłowych np. zakładów przetwórstwa mleka oraz przetwórstwa mięsa,
- wykonanie i montaż oczyszczalni ścieków każdego typu,
- przeprowadzanie rozruchów technologicznych oczyszczalni ścieków,
- wykonanie i montaż konstrukcji stalowych,
- wykonanie wszelkich zbiorników i instalacji rurociągowych - w tym ze stali kwasoodpornej
- wykonanie nietypowych urządzeń i instalacji w oparciu o dokumentację dostarczoną przez zamawiającego,
- wykonanie urządzeń ze stali kwasoodpornej stanowiących wyposażenie technologiczne oczyszczalni ścieków w tym:
          - stacje zlewcze ścieków dowożonych,
          - kraty koszowe,
          - sitopiaskowniki,
          - separatory piasku,
          - płuczki piasku,
          - sita skratkowe,
          - przenośniki ślimakowe,
          - prasy do osadu,
          - mieszacze,
          - stacje polielektrolitu,
          - silosy wapna,
          - mieszarki dwuwałowe,
          - inne wg potrzeb.